عکس گلشیفته فرهانی

تکذیب خبر – گلشیفته فرهانی به قطل رسید و در کلیسا تشیع شد

گلشیفته فرهانی به قطل رسید و در کلیسا تشیع شد گلشیفته فرهانی به قطل رسید و در کلیسا تشیع شد

 

 

تکذیب خبر – گلشیفته فرهانی به قطل رسید و در کلیسا تشیع شد

در مطلب قبلی اماده بود که گلشیفته فرهانی در پی درگیری توسط اصلحه کشته شده است.و گلشیفته فرهانی در کلیسا تشیع جنازه شده است.

ادامه مطلب تکذیب خبر – گلشیفته فرهانی به قطل رسید و در کلیسا تشیع شد

گلشیفته فرهانی به قطل رسید و در کلیسا تشیع شد

 

گلشیفته فرهانی به قطل رسید و در کلیسا تشیع شد

 

گلشیفته فرهانی به قطل رسید و در کلیسا تشیع شد

طبق گزارش مجله تفریحی فانی فان و شایعاتی که در خبر گذاری های فارسی پخش شده است گلشیفته فرهانی به قتل رسید.طبق گزارشات پلیس…..

 

ادامه مطلب گلشیفته فرهانی به قطل رسید و در کلیسا تشیع شد