سیمرغ بلورین

کاندیدای سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر 96 اعلام شدند

لیست کاندیدای سیمرغ بلورین سی و ششمین جشنواره فیلم فجر 96 در شامگاه 21 بهمن ماه در پردیس سینما ملت توسط داوران جشنواره اعلام شد.

ادامه مطلب کاندیدای سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر 96 اعلام شدند