کاریکاتور بالوتلی از فاش شدن هویت او

 

بالوتلی که همیشه به خاطر کارهای عجیب و غریبش همیشه سر خط روزنامه هاست.با دو شوت زیبا به دروازه نویر تو وارد کرد و تیمش را به فینال رساند.


ادامه مطلب کاریکاتور بالوتلی از فاش شدن هویت او