تصویر صورت آرایش نکرده جنیفر لوپز در بیمارستان

جنیفر لوپر که در حال برگزاری تو کنسرت هاش هست.قبل از آغاز کنسرت به بیمارستانی که در پانما واقع شده رفت و از اونجا دیدن کرد.جنیفر لوپز یکی از خیرین این بیمارستان هست.


ادامه مطلب تصویر صورت آرایش نکرده جنیفر لوپز در بیمارستان