حضور امیر عابدزاده در تمرینات پرسپولیس

حظور امیر عابدزاده در تمرینات پرسپولیس

همانطور که در عکس مشاهده میکنید امیر عابدزاده در تمیرنات شرکت داشته است.برای دیدن عکسهای بعدی به ادامه مطلب مراجعه کنید.


ادامه مطلب حضور امیر عابدزاده در تمرینات پرسپولیس