گاو چه کار میکند؟

پاسخ های جالب فامیل دور…


ادامه مطلب گاو چه کار میکند؟

پیامک طعنه دار بهمن ماه سری اول

پیامک طعنه دار بهمن ماه سری اول

پیامک طعنه دار بهمن ماه سری اول

میگویند شکستنی رفع بلاست!

ای دل تحمل کن،شاید حکمتیست!

.

.

.

برهنه ات می کنند تا بهتر شکسته شوی؛

نترس گردوی کوچک !

آنچه سیاه می شود روی تو نیست ،

دست آنهاست …!

.

.

.

نشسته ام….

_ کجا؟

کنار همان چاهی که تو برایم کندی….

عمق نامردی ات را اندازه می گیرم !!

.

.

.

فراموش شدن همیشه از نبودن نیست

گاهی از نزدیک شدن زیاد فراموش میشی. . .

.

برای دیدن ادامه پیامک طعنه دار بهمن ماه سری اول به ادامه مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلب پیامک طعنه دار بهمن ماه سری اول