پیامک طعنه دار بهمن ماه سری اول

پیامک طعنه دار بهمن ماه سری اول

پیامک طعنه دار بهمن ماه سری اول

میگویند شکستنی رفع بلاست!

ای دل تحمل کن،شاید حکمتیست!

.

.

.

برهنه ات می کنند تا بهتر شکسته شوی؛

نترس گردوی کوچک !

آنچه سیاه می شود روی تو نیست ،

دست آنهاست …!

.

.

.

نشسته ام….

_ کجا؟

کنار همان چاهی که تو برایم کندی….

عمق نامردی ات را اندازه می گیرم !!

.

.

.

فراموش شدن همیشه از نبودن نیست

گاهی از نزدیک شدن زیاد فراموش میشی. . .

.

برای دیدن ادامه پیامک طعنه دار بهمن ماه سری اول به ادامه مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلب پیامک طعنه دار بهمن ماه سری اول